+381 64 134 7865office@ninastim.com

NOV ČLAN STE:
– kada prvi put uplatite članarinu.

POVREMENI ČLAN STE: 
– kada imate prekide u kontinuitetu plaćanja članarine (ili ako smanjujete broj uplaćenih termina).

REDOVAN ČLAN STE: 
– kada 3 meseca ili duže uplaćujete članarinu sa istim datumom trajanja kartice bez obzira da li ste neki čas propustili.

STALAN ČLAN MOŽETE POSTATI POTPISIVANJEM UGVORA U MOMENTU KADA STE STEKLI NEKI OD POTREBNIH USLOVA ZA ISPUNJENJE OVOG STATUSA:
– kada redovno uplaćujete mesečnu članarinu u fitnes klubu u trajanju od najmanje 6 meseci,
– kada uplatite u napred 6 mesečnih članarina po ceni članarine stalnog člana,
– kada pristupite potpisivanju ugovora u toku trajanja posebnih akcija za sticanje statusa stalnog člana.

STATUS STALNOG I REDOVNOG ČLANA VAM OMOGUĆAVA: 
– znatno niže cene (čak do dve mesečne članarine manje u odnosu na članarinu redovnog člana u periodu od 12 meseci),
– mogućnost prenošenja propuštenih termina u naredne mesece, ali sve dok redovno uplaćujete,
– korišćenje drugih otvorenih lokacija NINAS FITNES TIMA,
– u promotivnim besplatnim mesecima, dovodenje prijatelja na svoju karticu.

Close Menu