Core program je koncipiran na način da na treningu angažujete najviše mišiće koji okružuju centar tela. Sam kor se sastoji iz mišića gornjeg,  donjeg i bočnog dela trupa i podeljeni su na glavne i na manje mišiće kora. Glavne mišiće kora čine mišići karličnog dna, m. transversus abdominis, m. multifidus, m. internal et external obliques, m. rectus abdominis, m. erector spinae (sacrospinalis) posebno m. longisimuss thoracis i dijafragma. Manje mišiće čine  m. latissimus dorsi, m. gluteus maximus i m. trapezius.

Core-Diagram 

Koliko je ovo bitno za svakog čoveka govori u prilog tome da sedentaran način života nas tera da većinu ovih mišića veoma malo koristimo, te iz tih razloga često dolazi do slabosti ili različitih deformiteta stopala, kolena, kuka, kičmenog suba, ramena... Kada vežbamo i aktiviramo mišiće kora, mišići karličnog dna, donjeg dela leđa, kukova i stomaka rade sa njima u harmoniji što svakako vodi boljoj stabilizaciji, ravnoteži i funkcionalnijem koru pri svakodnevnim aktivnostima.

Uz zanimljivu kombinaciju vežbi za razvoj izdržljivosti, snage, kordinacije, gipkosti i kontrole, a pri tome insistirajući da se telo kao jedna integrisana celina kreće u svim ravnima, Core program predstavlja zabavan i koristan izazov za svakoga ko želi da unapredi svoje kretanje, i može se raditi sa i bez rekvizita.

O nama | Raspored | Kontakt

Copyright by Ninas fitnes tim © 2016. All Rights Reserved.